Rượu nếp cái hoa vàng

80.000

Rượu nếp cái hoa vàng Ông Trụ

Bình 1 lít : 250.000 VNĐ/bình

Bình 500 ML: 290.000 VNĐ/2 bình

Danh mục: